+4526370370 lonnie@mindbalance.nu

“Det irriterer mig, at…”

Mon ikke de fleste kender til at blive irriteret over vejarbejde, dårligt vejr, it-systemer, politik, kollegers adfærd eller alt mulig andet, som vi ikke har kontrol over?

Mange øver sig  i at sige ”pyt”, men for en hel del mennesker, kan pyt være et svært ord at sige – og endnu sværere at mene. Det er dog  en træning, som godt kan betale sig,

Irritation sidder og gnaver og fører ofte mere irritation med sig, Selvfølgelig må du blive irriteret nogen gange, det er helt ok. Men bliver irritation en næsten daglig følgesvend, så kan det ende med at føre til stress og så skal du gøre noget ved det. For dine omgivelsers skyld, men ikke mindst for din egen skyld.

En af de ting du kan gøre, er at øve dig.i at holde fokus på det, du selv kan kontrollere og/eller øve indflydelse på. Når du holder dit primære fokus her, vil du opleve langt mindre stress og meget mere glæde i dit liv.

Det er nemlig sådan, at hvis man har for meget fokus (bevidst eller ubevidst) på ting, man overhovedet ikke kan gøre noget ved, så dræner det for energi og skaber negative følelser, der altså i sidste ende kan føre til stress. Hvis man omvendt fokuserer på det, man kan gøre noget ved, så skaber det glæde og energi.

For at træne dit fokus, kan du blive bevidst om, og bruge, den model du ser øverst i indlægget, nemlig:

 

Kontrolcirklen og dens 3 cirkler

Inderst er det, du har 100% kontrol over
Fx har du selv kontrol over din adfærd, dit kropsprog og dine handlinger, ligesom du har kontrol over dine tanker og dit fokus (også selvom det måske kan føles som om tankerne bare stikker af med dig). Du har sandsynligvis også kontrol over (i hvert fald dele af) dit arbejde og du har kontrol over, hvor meget tid du bruger med dine relationer, om du er nærværende eller om du bruger dit fokus fx på sociale medier.

I midten er det, du har indflydelse på
Det er forskelligt, hvad og hvor meget, vi har indflydelse på. Men de fleste har (større eller mindre) indflydelse på familie, venner, kolleger, arbejdsopgaver og mange andre ting i det omgivende samfund. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at spørge sig selv, om man bruger sin indflydelse på de rigtige steder og den rigtige måde. Indflydelse kan forvaltes på mange forskellige måder og der kan være situationer, hvor du, ved at bruge din indflydelse, faktisk kan gøre din kontrolcirkel større.

Det yderste område i cirklen er vilkår
Det er ting, som du hverken kan kontrollere eller have indflydelse på. Det er rammer og vilkår, som du ikke kan ændre på fx regeringens politik, overordnede regler, rammer og ressourcer på din arbejdsplads, sygdom i familien for at nævne nogle. Måske kan du ved at bruge din indflydelse medvirke til at ændre nogle vilkår i samfundet og/eller på din arbejdsplads. Så øv dig i at skelne mellem det, du ingen mulighed har for at ændre, og der hvor du måske kan ændre noget ved at bruge din indflydelse.

Hvis du vil blive god til primært at have fokus på de 2 inderste cirkler, kan  du hver dag stille dig selv et par spørgsmål, som holder dig på sporet. Træner du hver dag, vil dit fokus stille og roligt ændre sig og en dag opdager du sandsynligvis, at du helt er holdt op med at fokusere på det, du alligevel ikke kan gøre noget ved – og så er jeg sikker på, at du automatisk er blevet meget gladere og mindre irriteret 🙂

Spørg dig selv

–        Hvad har jeg selv 100% kontrol over?
–        Hvad har jeg eller kunne jeg have indflydelse på?
–        Hvad er vilkår, som jeg må acceptere, at jeg ikke kan ændre på?

Skriv gerne dine svar ned. Læs dem og tænk over om der er noget, du /kan tænke anderledes om. Måske er der flere steder du kan gøre din indflydelse gældende? Måske er der steder, hvor du i stedet for at blive irriteret, skal lære at sige ”pyt”?

Hvis jeg kan hjælpe dig på din udviklingsvej, så er du velkommen til at ringe på 26 370 370.