+4526370370 lonnie@mindbalance.nu

Clairvoyance betyder egentlig ”klarsyn”, at se klart, men bruges som en samlet betegnelse for det, at bruge sine psykiske evner til at ”se” eller registrere et andet menneskes energi.

Vi har alle 5 psykiske sanser, som vi har 5 fysiske sanser, og i princippet kan alle registrere denne energi med sine psykiske sanser. Som med så mange andre talenter, er der dog mennesker, der gennem lang træning (og i i flere liv) har opøvet evnen til at bruge sine psykiske evner og som vi derfor kalder clairvoyante.

For at forstå hvad der sker i clairvoyance, skal man forstå, at vi udover vores fysiske legeme (kroppen), har 3 andre legemer. Vores krop består af energi (som alt andet) og denne energi vibrerer langsomt og derfor kan vi se den. Meget tæt på den fysiske krop har vi et energilegeme, som vibrerer lidt hurtigere end det fysiske legeme og derfor er sværere at se. Men det kan ses med det blotte øje. Alt levende har et energilegeme og hvis du fx kigger på en grøn plante og defokuserer lidt, så kan du se en hvid ring eller et hvidt lyst rundt om planten. Det er dens energilegeme.

Nu kommer vi til den clairvoyante og de psykiske evner. For vi har også et følelseslegeme, som vibrerer hurtigere end energilegemet og derfor ikke kan ses med det blotte øje. Men med sine psykiske sanser kan en clairvoyant registrere eller ”se” energien og de aftryk, der sidder i følelseslegemet. Følelseslegemet gemmer alle de oplevelser, vi har være ude for og kan derfor aktivere forskellige følelser. Den clairvoyante kan ved at ”aflæse” klientens følelseslegeme registrere dennes energi og følelser. Nogle kan se energien som farver, og det er det vi også kalder et menneskes aura.

Det sidste legeme er tankelegement eller det vi også kalder mentallegemet. Energien i dette legeme vibrerer utrolig hurtigt og indeholder tanker og talentkerner. Nogle clairvoyante kan se denne energi som geometriske former, men reelt kan meget få clairvoyante ”se” energien.

Hvis man kan se energi, kalder man det som ovenfor nævnt, klarsyn. Mange clarivoyante bruger andre psykiske sanser, eller reelt ofte en blanding.
Den ene klarhørelse. Det vil sige, at den clairvoyante registrerer energien ved ”at høre” og så er der klarfølelse, hvor den clairvoyante mærker energien.

En clairvoyant kan dog ikke hverken se eller høre alt! Og kan heller ikke læse dine tanker 🙂 Det er sådan, at alle mennesker har nogle åndelige guider, vi kan også kalde dem engle, som hjælper os i stort og småt. Hvis du kommer til mig for at få en clairvoyance, vil dine guider være til stede og det samme vil mine. De består af ren energi, som vibrerer så højt, at vi ikke fysisk kan se dem, men som clairvoyant kan jeg registrere dem.

Dine guiders opgave er, via mine guider, at sørge for at jeg giver dig de budskaber, som du på nuværende tidspunkt har brug for og/eller er klar til at høre. Man kan derfor sige at en clairvoyant i bund og grund blot er et talerør eller en megafon, der videreformidler beskeder til dig fra dine guider.

Vil du også have clairvoyante beskeder, så er du meget velkommen til at booke en session.